Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en plan för den tillsyn och marknadskontroll som myndigheten avser att genomföra under året. Tillsyns- och marknadskontrollplanen innehåller uppgifter om omfattningen av, metoder för, urval av tillsyns- och marknadskontrollobjekt samt vilka resurser som har avsatts för den planerade tillsynen och marknadskontrollen enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 21 december 2018
  • Uppdaterad: -