Denna kunskapssammanställning sammanfattar Folkhälsomyndighetens litteraturöversikt om vaccinernas skyddseffekt och hälsoekonomi för trivalenta och tetravalenta inaktiverade influensavacciner, samt tetravalenta levande attenuerade influensavacciner. Detta relateras även till de influensavirus som cirkulerat i Sverige under de senaste 22 säsongerna. Relevant hälsoekonomisk litteratur sammanfattas.
Dokumentet är ett stöd till landsting, regioner och kommuner som underlag för upphandling och vaccinationsrekommendationer.