"Undvik ehec-smitta med kunskap" är ett kommunikationsstöd med handfasta råd om hur lokala och regionala aktörer kan sprida information till allmänhet, djurhållare, lokala och regionala livsmedelsproducenter och övriga målgrupper, för att minska risken att smittas och sprida ehec i områden där de farligare varianterna av ehec-bakterier förekommer.

Dokumentet är framtaget i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA och finns att ladda ner hos Jordbruksverket.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten m.fl.
  • Utgivningsdatum: 2018-02-15
  • Antal sidor: 28