Folkhälsomyndighetens uppdaterade plan för tillsynsvägledning 2020–2021 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Sammanfattning

År 2018 tog Folkhälsomyndigheten fram en ny plan för perioden 2019–2021. Syftet med denna uppdatering är dels att följa upp 2019 års plan för tillsynsvägledning men framförallt att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning Folkhälsomyndigheten kommer att genomföra under 2020–2021.

Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning, 2020–2021

  • Bassängbad: Slutföra revidering av allmänna råd och övrig vägledning samt arrangera en seminarieserie under 2021.
  • Objektburen smitta: Ersätta handboken om objektburen smitta med en ny vägledning.
  • Temperatur inomhus: Se över allmänna råd och övrig vägledning.

Utöver detta kommer vi fortlöpande ge tillsynsvägledning genom att:

  • besvara frågor om hälsoskydd enligt miljöbalken som inkommer till Folkhälsomyndigheten från miljö- och hälsoskyddsinspektörer
  • fortlöpande se över och vid behov uppdatera Folkhälsomyndighetens webbsidor om hälsoskydd
  • delta på cirka sex regionala hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna och/eller den regionala miljösamverkan anordnar. 2020 kommer vi fortsätta erbjuda temat buller och insatsen genomförs tillsammans med Naturvårdsverket
  • anordna en årlig hälsoskyddsträff för länsstyrelserna och den regionala miljösamverkan.

Folkhälsomyndigheten gör en årlig översyn av planen samt uppdaterar den vid behov. Det finns olika omvärldsfaktorer, till exempel ändrad lagstiftning, nya rön om hälsorisker eller uttalade prioriteringar från regeringen, som kan påverka våra prioriteringar när det gäller tillsynsvägledning och därmed även planen.

Relaterad information
Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 17 september 2019
  • Uppdaterad: -