Folkhälsomyndighetens uppdaterade plan för tillsynsvägledning 2020–2021 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Relaterad läsning

Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2021

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2022–2024

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 30 september 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 19017