Folkhälsomyndighetens uppdaterade plan för tillsynsvägledning 2021 riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder och till länsstyrelserna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Relaterad läsning

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2022–2024

Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2020–2021

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 30 september 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20140