Uppföljning av det kommunala arbetet för ett rökfritt Sverige 2025

I detta faktablad beskrivs stödet för rökfritt Sverige 2025 och det tobakspreventiva arbetet i kommunerna för 2017. Målsättningen med initiativet rökfritt Sverige 2025, som regeringen har ställd sig bakom, är att organisationer, kommuner, landsting och myndigheter ska arbeta för att minska rökningen och dess skadeeffekter till nära noll.
Innehållet i faktabladet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning, som är riktad till samtliga länsstyrelser och kommuner. De kommunala data som Folkhälsomyndigheten samlat in genom Länsrapporten finns tillgängliga i myndighetens statistikverktyg Indikatorlabbet.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-10-15
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 18086

Öppna publikationen

Uppföljning av det kommunala arbetet för ett rökfritt Sverige 2025(PDF 283 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan