I detta faktablad får arbetsgivare med personal inom samhällsviktig verksamhet information och stöd i hanteringen av utökad testning. Testning sker antingen inom ordinarie flöde eller via alternativa aktörer. Kapacitet finns för att testa de personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Läs mer

Egenprovtagning för covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet

Utökad testning för covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg