I detta faktablad får arbetsgivare med personal inom samhällsviktig verksamhet information och stöd i hanteringen av utökad testning. Testning sker antingen inom ordinarie flöde eller via alternativa aktörer. Kapacitet finns för att testa de personer som arbetar inom samhällsviktigverksamhet.

Läs mer

Egenprovtagning för covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet

Utökad testning för covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-02
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 20074-4