Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten har genomfört en studie med syfte att utvärdera sambandet mellan ålder och allvarligt utfall vid covid-19 sjukdom.

Sammanfattningsvis ger resultaten stöd för att de råd som nu gäller för personer 70 år och äldre ska kvarstå och att förändringen i risk i åldersspannet 65 till 72 år är liten.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-05-27
  • Antal sidor: 14
  • Artikelnummer: 20080