Detta dokument, som har baserats på tillgänglig dokumentation, har som huvudsyfte att ge en översiktlig kunskap om bältrosvaccinet och bältrosvaccinationer och ge en vägledning till hälso- och sjukvården och särskilt läkare vid bedömning av behovet av vaccination mot bältros.