Vaccination mot TBE – underlag för regionala rekommendationer

Detta är ett underlag och stöd i arbetet med att rekommendera vaccination mot TBE. Rapporten är riktad till landets smittskyddsenheter. TBE är en sjukdom som innebär en omfattande sjukdomsbörda och en rekommendation om vaccinering är en viktig fråga som ofta diskuteras. Det saknas i viss utsträckning en nationell konsensus om hur denna fråga ska hanteras. Av den anledningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett efterfrågat underlag som beskriver ett antal möjliga regler som kan användas för att fatta beslut ifall en TBE-vaccination är att rekommendera för personer som ska vistas i ett specifikt område. Folkhälsomyndigheten föreslår tre regler (ökningsregeln, fallregeln och incidensvillkoret) som kan användas årligen på län/landstings- och kommunnivå för att bedöma om TBE-vaccination ska rekommenderas.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Frågeställning och förslag

Vilken eller vilka regler kan användas för att avgöra om vaccination mot TBE (Tick Borne Encephalitis eller Fästingburen encefalit) ska rekommenderas i ett område, utifrån data om inrapporterade fall av TBE i Sverige?

Områdena definieras lokalt, på kommun eller län/landstingsnivå.

Vi föreslår följande regler för att rekommendera vaccination:

  1. Ökningsregeln signalerar, vilket innebär en positiv förändring två år i rad.
  2. Fallregeln signalerar för högriskområde, det vill säga det har förekommit minst 25 fall under en 5-årsperiod.
  3. Incidensvillkoret är uppfyllt, så incidensen är > 1/100 000.

För ökningsregeln krävs att incidensvillkoret är uppfyllt. Om ingen av reglerna signalerar kan en rekommendation ändå övervägas beroende på de lokala förhållandena om fallregeln signalerar för riskområde, det vill säga förekomsten är minst 5 fall under en 5-årsperiod eller minst 2 fall under 1 år.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-06-19
  • Antal sidor: 73
  • Artikelnummer: 2014-06-04

Öppna publikationen

Vaccination mot TBE – underlag för regionala rekommendationer(PDF 1,5 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan