I denna rapport genomförs en analys av vad massvaccinationen 2009 medförde i termer av färre sjukdoms- och dödsfall. Nya analyser visar att insatsen gjorde mer nytta än vad tidigare beräkningar visat. Kalkylerna pekar på att vi kunnat förhindra ca 100 dödsfall och förhindra ca 215 intensivvårdsfall med hjälp av vaccinationerna. Dessutom undvek samhället ca 1 750 slutenvårdsepisoder. Som negativ effekt av vaccinationen sågs ca 150–160 fall av narkolepsi som drabbade vissa barn och ungdomar.

I rapporten görs ingen förnyad hälsoekonomisk analys, vi utvärderar alltså inte om vinsterna var större än kostnaderna. Rapporten undersöker de folkhälsomässiga konsekvenserna av vaccinationskampanjen och jämför med ett simulerat scenario utan en kampanj.