Vaccinationsplanen är ett planeringsstöd för vaccination vid en influensapandemi. Dokumentet riktar sig framför allt till smittskyddsläkare och landstingens beredskapssamordnare som ska planera och organisera sin verksamhet för vaccination vid en influensapandemi.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-09-01
  • Antal sidor: 62