Denna publikation rör slutrapporten för projektet Serologisk immunitetsundersökning 2007 och ingår i Smittskyddsinstitutets rapportserie som återfinns på SMI:s webbplats. Fokus för huvudstudien i projektet ligger på de sjukdomar mot vilka vaccinationer ges inom det svenska vaccinationsprogrammet. Rapporten Seroepidemiologisk tvärsnittsstudie 2007 vänder sig i första hand till Socialstyrelsen, landstingens smittskyddsenheter, skol- och barnhälsovården samt de mikrobiologiska laboratorierna.

Vi har även publicerat en separat rapport med titeln Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen. Det är en rapport från en tilläggsstudie som särskilt berör utlandsfödda barn i åldrarna 14–16 år.