Vi berättar med bilder och på lättläst spanska om att vaccinera sig för att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Faktablad i A5-format för utskrift.

Svensk version: Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (A5-format)
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk samt i formatet A3.