Vi berättar med bilder och på lättläst svenska om att vaccinera sig för att minska smittspridningen av sjukdomen covid-19. Faktablad i A5-format för utskrift.

Faktabladet på olika språk

Arabiska, engelska, farsi, polska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska.

Relaterat läsning