Vi berättar med bilder och på lättläst tigrinja om att vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. Affisch i A3-format för utskrift.

Svensk version: Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk.