Vi berättar med bilder och på lättläst svenska om att vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. Faktablad i A3-format för utskrift.

Faktabladet på olika språk

Arabiska, engelska, farsi, polska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska.

Relaterad läsning