Hur äter man för en bättre hälsa och miljö? Vad kostar det? En vanlig uppfattning är att det är dyrare att välja mat som är bra för hälsan och miljön. Ett sätt att miljöanpassa sina matvanor är att välja ekologiska livsmedel, men det finns även andra val man kan göra i vardagen.

Den här rapporten visar hur konsumenternas matkostnader kan förändras vid en övergång till mer hållbara matvanor, det vill säga matvanor som är bra för både hälsan och miljön. I rapporten presenteras hur åtta konsumenter med olika matvanor kan minska sina matkostnader med 1 500–9 000 kronor på ett år genom att välja mer hållbara matvanor. Hur mycket matkostnaderna minskar för de olika konsumenterna beror på de ursprungliga matvanorna. En vuxen person som äter som genomsnittet kan minska sina matkostnader med upp till 5 600 kronor.

Rapporten vänder sig främst till tjänstemän inom kommuner och landsting som kommer i kontakt med frågor inom mat- och miljöområdet, till exempel kostchefer, folkhälsoplanerare, Agenda 21-samordnare, dietister, upphandlare, lärare i hem- och konsumentkunskap, konsumentvägledare och hållbarhetsstrateger. Även ideella organisationer, studieförbund och övriga intresserade är tänkbara målgrupper.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2009
  • Antal sidor: 108
  • Artikelnummer: FHI091012