Vägledningen har utarbetats för att underlätta tillämpningen av den del av Nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 som handlar om antikroppspåvisning. Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester.

I version 3 har vägledningen kompletterats med avsnitt som tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen eller på gruppnivå. Det ges även generell information om immunsvar vid virusinfektioner. Vägledningen ger också en rekommendation om prioriteringsordning för de som testas, som kan tillämpas av regionerna som ansvarar för att utföra antikroppstestningen.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-30
  • Antal sidor: 21
  • Artikelnummer: 20083-3