Vägledningen har utarbetats för att underlätta tillämpningen av den del av Nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 som handlar om antikroppspåvisning. Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester.

I version 4 har vägledningen kompletterats med avsnittet Ändamålsenlig och resurseffektiv antikroppstestning. Eftersom det kumulativa antalet fall av covid-19 skiljer mellan regioner behövs regionala beslut om vilka förutsättningar som ska gälla för att storskalig antikroppspåvisning. Version 4 har även kompletterats med en indikation för provtagning och vad som rekommenderas för barn och unga under 18 år.

Läs mer

Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-09-03
  • Antal sidor: 23
  • Artikelnummer: 20083-4