Vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har uppdaterats. Vägledningen vänder sig inte till allmänheten.
Utöver mindre ändringar av semantisk karaktär har följande väsentliga förändring gjorts i den nya versionen:

I avsnittet Screening som initieras av arbetsgivare har informationen gällande hantering av vaccinerade personer ändrats.

Version 5, 2021-07-08

Relaterad läsning