Vägledningen ersätter dokumentet Antigentester vid påvisning av covid-19. Den nya vägledningens har utvecklats och omfattar vilka krav som bör ställas på testernas prestanda och förslag till i vilka situationer antigentesterna kan användas.

Dokumentet vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och andra regionala aktörer och har utarbetats för att utgöra ett stöd i de situationer antigentest används för att påvisa pågående covid-19.

Följande väsentliga förändringar alternativt kompletteringar har gjorts i den nya vägledningen:

  • Kravet för specificitet har höjts från 98 procent till 99 procent.
  • Tänkbara användningsområden för antigentester har lagts till.
  • Information har lagts till om hur positiva och negativa testresultatet bör tolkas och användas vid diagnostik.

Verson 1, 2020-11-26