Vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har uppdaterats.

Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Ytterligare information om användning av självtester har lagts till, med förtydliganden om hur provresultaten ska hanteras.
  • Tidsintervallet för testning vid misstanke om återinfektion efter tidigare genomgången infektion har genomgående ändrats till tre månader.
  • Information om åtgärder vid positivt självtest vid screening har kortats ned.
  • Informationen om screening av elever i skolmiljö har kortats ned då motsvarande information samlats på andra ställen på myndighetens webbplats.

Version 9, 2022-01-25

Relaterad läsning