Denna vägledning är ett stöd för kommunernas handläggning och prövning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror. Vägledningen omfattar prövning av både detalj- och partihandel. Syftet är att skapa förutsättningar för en enhetlig handläggning och utredning av ansökningar om att sälja tobaksvaror.

Version 2.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 8 juli 2019
  • Uppdaterad: 3 november 2020
  • Artikelnummer: 19027-3