Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för kommunerna att utforma besluten om tillstånd på ett enhetligt sätt. Folkhälsomyndigheten kan endast vägleda kommunerna om vad myndigheten önskar att ett beslut ska innehålla.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 13 december 2019
  • Uppdaterad: 8 mars 2022
  • Artikelnummer: 22074