Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella riktlinjer för smittsamhetsbedömning vid covid-19.

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

Mycket talar för att omikron-varianten av SARS-CoV-2 ger en mildare sjukdom än tidigare varianter. Dessutom ger vaccination skydd mot allvarlig sjukdom och en stor del av personer som tillhör riskgrupper har hunnit få en tredje dos vaccin. Det innebär att en lägre andel av smittade drabbas av allvarlig sjukdom.

Riktlinjerna för bedömning av smittsamhet grundar sig på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst fem dagar sedan symtomen började, beroende på vaccinationsstatus och om personen befinner sig i en känslig miljö (t ex sjukhus, SÄBO). För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom infektionssjukdomar, klinisk mikrobiologi, hygien och smittskydd. Dessa har senast diskuterats i gruppen vid möte 18 januari 2022 med anledning av den nya virusvarianten omikron.

Rekommendationerna kommer fortsatt att uppdateras allteftersom ny kunskap om smittsamhet vid covid-19 tillkommer.

Relaterad läsning

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Publikationer riktade till personal inom hälso- och sjukvård