Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem och Socialstyrelsen bedriver ett arbete inom området ur flera olika aspekter. Denna rapport om VRE ger ett underlag för hur situationen ser ut idag och vilka åtgärder som kan behövas för att hindra en fortsatt spridning.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2009-01-01
  • Antal sidor: 67
  • Artikelnummer: 2009-9-2