Folkhälsomyndigheten har analyserat hur skolstängningar i Sverige skulle påverka arbetsplatsfrånvaron för vårdpersonal vid en epidemi. Denna rapport visar att frånvaron av läkare, sjuksköterskor med flera riskerar uppgå till 43 000 tjänster eller drygt en tiondel av personalstyrkan.