God hälsa är det viktigaste i livet för de flesta människor. Under en lång tid har folkhälsan i Sverige förbättrats kraftigt. Medellivslängden ökar och även andra mått på hälsan går i positiv riktning. Totalt sett mår vi allt bättre, men skillnaderna mellan de grupper som har den sämsta och de som har den bästa hälsan tycks snarare öka än minska.

I den här broschyren ges en kortfattad presentation av Folkhälsomyndigheten och dess uppdrag, vision och olika verksamheter samt korta fakta om myndigheten i stort. Broschyren riktar sig främst till olika intressenter som övriga myndigheter, regioner, landsting och kommuner men även till allmänheten.

Broschyren på engelska