Denna informationsbroschyr beskriver vilka regler som gäller för servering av alkoholdrycker på särskilda boenden och ger förslag på rutiner runt serveringen.

I broschyren finns även exempel på hur ett egenkontrollprogram kan vara utformat.

Broschyren riktar sig till dig som är ansvarig för, eller som arbetar på, ett särskilt boende.