Allvarlig RSV-infektion bland barn och vuxna i Sverige – Riskgrupper och rekommendation om förebyggande insatser 2023/2024

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har definierat riskgrupper bland barn och vuxna för allvarlig RS-virusinfektion. Publikationen presenterar riskgruppesdefinitioner och rekommendationer för vaccin mot RS-virus för vuxna.

Gällande rekommendationer om förebyggande medicinsk behandling inför och under vintern 2023/2024 för barn har Läkemedelsverket tagit fram detta.

Målgruppen för rekommendationerna är regionernas huvudmän, smittskyddsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna är dels ett underlag för regionala beslut om hur vaccination mot RS-virus ska erbjudas vuxna personer i riskgrupp, dels ett stöd för barnsjukvården.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 23157