Denna sammanställning är ett underlag för beslutet om ändring av antalet doser avseende HPV-vaccination som erbjuds flickor inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.