Antal doser vid HPV-vaccination – beslutsunderlag avseende 2-dosschema

Lyssna

Denna sammanställning är ett underlag för beslutet om ändring av antalet doser avseende HPV-vaccination som erbjuds flickor inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 18
Artikelnummer: 2015-1-14