Detta kunskapsunderlag ger en bakgrund till snabbsvarstester för hiv med fokus på testning i Sverige med 3:e och 4:e generationens tester. Det behandlar användningen grundat på utvärderingar och strukturerad informationssökning. Snabbsvarstester för hiv diskuteras också utifrån preventionssynpunkt och juridiska aspekter.

Rapporten vänder sig främst till hälso- och sjukvårdsmottagningar, frivilligorganisationer och andra mottagningar som testar för hiv med snabbsvar.