Att förebygga vårdrelaterade infektioner – vikten av en god ledning, organisation och struktur

Lyssna

Systematiskt arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner är högt prioriterat för att minska dödsfall, lidande och onödiga kostnader. I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt av Walter Zingg och hans kollegor presenteras tio viktiga områden för att förebygga vårdrelaterade infektioner på sjukhus.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till hygienläkare, hygiensjuksköterskor, beslutsfattare och andra inom hälso- och sjukvården som arbetar med vårdhygien och smittskyddsfrågor.

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 15132