Att mäta övervikt och fetma bland barn

Lyssna

Förekomsten av övervikt och fetma varierar beroende på vilken tillväxtkurva man använder.

  • För att klassificera övervikt och fetma hos barn behöver man ta hänsyn till de förändringar i längd och kroppssammansättning som sker med åldern.
  • Det finns olika nationella och internationella tillväxtkurvor för att definiera övervikt och fetma hos barn.
  • Förekomsten av övervikt och fetma varierar beroende på vilken kurva som används.

Faktabladet redovisar de vanligaste nationella och internationella tillväxtkurvorna samt skillnaden dem emellan.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 20104