Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. Fortsättningsvis är det barn i särskilda grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19.

Beslutet innebär att det från och med den 1 november 2022 endast är barn i särskilda grupper med ökad känslighet för covid-19 som rekommenderas och därmed erbjuds vaccination mot covid-19. Det handlar om individer inom grupper som bedöms vara mer känsliga för luftvägsinfektioner generellt, eller har påtagligt nedsatt immunförsvar. Dessa grupper definieras av Svenska Barnläkarföreningen.

För grundfriska barn och unga kan SARS-CoV-2, enligt Folkhälsomyndighetens och representanter från barnläkarprofessionen och Svenska Barnläkarföreningens bedömning, i den här fasen av pandemin betraktas som ett vanligt luftvägsvirus.

För den som har fyllt 18 år gäller rekommendationen för vuxna, att man bör ta tre doser för att ha ett grundskydd mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens beslut har fattats efter dialog med företrädare för relevanta organisationer, däribland Svenska Barnläkarföreningen och Nationellt programområde (NPO) barn och ungdomars hälsa. Kunskapsläget och epidemiologin för covid-19 följs kontinuerligt. Vid en eventuellt förändrad situation för barn och unga i Sverige kan rekommendationerna komma att ändras.

Relaterad läsning

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort (nyhet 2022-09-30)