Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande

Lyssna

Studien Swedish longitudinal gambling study, Swelogs, initierades 2008 med syfte att få fram aktuell kunskap om spelandet i Sverige och är en av de största longitudinella befolkningsstudierna om spel och hälsa i världen. Rapporten identifierar återhämtningsfaktorer från och konsekvenser av problemspelande och bygger på data från flera mätningar under perioden 2008–2013, där deltagarna har följts upp vid olika tillfällen.

Rapporten vänder sig i första hand till forskare som arbetar med att utveckla metoder för att förebygga spelproblem men även till andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med spelproblem.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 56
Artikelnummer: 16040