Bakgrund till nya tidpunkter för barnvaccinationer

Lyssna

Detta dokument är en sammanfattning av den bakgrund och de slutsatser som en arbetsgrupp kom fram till vid en av Socialstyrelsen initierad revision av vaccinationsprogrammet 2005. Åsikterna i dokumentet är i första hand arbetsgruppens egna.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 27
Artikelnummer: 2006-123-52