Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Lyssna

En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14–16 år, med fokus på de sjukdomar som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Tilläggsstudien vänder sig i första hand till Socialstyrelsen, landstingens smittskyddsenheter, skol- och barnhälsovården samt de mikrobiologiska laboratorierna.

Relaterad läsning

Seroimmunitetsstudier

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 37
Artikelnummer: 2012-15-7