Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Lyssna

Detta beslutsunderlag summerar Folkhälsomyndighetens bedömning om att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier för att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Målgruppen för beslutsunderlaget är i första hand regeringen som beslutar om vilka sjukdomar som bör omfattas av nationella program. Andra organisationer som kan ha särskilt intresse av rapporten är elevhälsans medicinska insats och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL), samt övrig hälso- och sjukvård, särskilt de enheter som erbjuder vaccinationer och de som arbetar cancerförebyggande eller med cancervård.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 34
Artikelnummer: 01596-2017