Beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

Lyssna

Detta beslutsunderlag summerar bedömningen från Folkhälsomyndigheten om att vaccination mot rotavirusinfektion uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier för att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Målgruppen för beslutsunderlaget är i första hand regeringen som beslutar vilka sjukdomar som bör omfattas av nationella program. Övriga målgrupper är barnhälsovården, smittskyddsläkare och övriga hälso- och sjukvården samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL).

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 44
Artikelnummer: 17001