Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2

Lyssna

Denna checklista är riktad till laboratorieverksamheter som utför eller avser att implementera utförande av laboratorieanalys för påvisning av SARS-CoV-2. Syftet med checklistan är att fungera som ett stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2. Innehållet syftar att uppmärksamma vilka som enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är de viktigaste kraven på verksamheten och hur validering av metoden kan genomföras.

Checklistan är ifyllnadsbar, spar ned på datorn innan redigering.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 5
Artikelnummer: 21201