Det är av vikt att identifiera grupper i befolkningen som har en ökad risk att drabbas av allvarlig sjuklighet och dödlighet i covid-19 i syfte att bedriva riktade insatser och förebygga fortsatt smittspridning.

För att få kunskap om insjuknande och dödlighet i covid-19 skiljer sig mellan olika födelseländer har personer med laboratoriebekräftad covid-19 samkörts med register över befolkningsstatistik vid SCB.