Covid-19-vaccination av barn från 12 år i Sverige – beslutsunderlag september 2021

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 12 års ålder erbjuds en allmän vaccination mot covid-19 från 11 oktober 2021. Rekommendationen avser grundvaccination med två doser mRNA-vaccin givna enligt rekommenderade intervall för övriga åldrar.

Underlaget beskriver de faktorer som har vägts in i beslutet om en rekommendation, däribland aktuell evidens, det epidemiologiska läget och diskussioner med externa referensgrupper. Beslutet är fattat utifrån barnets bästa där nyttan bedöms överväga eventuella risker för det enskilda barnet.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 31
Artikelnummer: 21205