Rapporten, som är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag, beskriver alla de faktorer som har vägts in i beslutet om en rekommendation av vaccination mot covid-19 till ungdomar som är 16 år och äldre, samt till särskilda grupper barn från 12 års ålder. Målgruppen för rapporten är allmänheten, vaccinatörer samt sjukvårdspersonal.

Relaterad läsning

Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder