Den svenska narkotikasituationen 2022

Lyssna

Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation under 2021 (delvis 2022) och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

Publikationen innehåller bland annat information om narkotikarelaterad behandling, narkotikabrott, narkotikarelaterad dödlighet och kommunernas förebyggande arbete i Sverige 2021. Även senast tillgängliga data för användning av cannabis i befolkningen och bland skolelever redovisas.

Den svenska narkotikasituationen riktar sig till aktörer som arbetar med narkotikafrågor på exempelvis länsstyrelser, kommuner, regioner och ideella organisationer.

Material i form av tabeller och bilder som visas i rapporten går att få genom att kontakta info@folkhalsomyndiheten.se.

Relaterad läsning

Narkotika och hälsofarliga varor

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22254