Den svenska narkotikasituationen 2023

Lyssna

Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation under 2022 (delvis 2023) och innehåller till största del uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterat in till EU:s narkotikamyndighet, EMCDDA, år 2023. I publikationen redovisas även senaste uppgifter från en del andra undersökningar och rapporter.

Rapporten innehåller bland annat information om användning av cannabis i befolkningen och bland skolelever, narkotikarelaterad behandling, narkotikarelaterade brott, narkotikarelaterad dödlighet och kommunernas förebyggande arbete i Sverige.

Den svenska narkotikasituationen riktar sig till aktörer som arbetar med narkotikafrågor på exempelvis länsstyrelser, kommuner, regioner och ideella organisationer.

Material i form av tabeller och bilder som visas i rapporten går att få genom att kontakta:

info@folkhalsomyndiheten.se

Relaterad läsning

Vårt arbete inom området narkotika och hälsofarliga varor

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24003