Ebola: Uppföljning av hemvändande hjälparbetare – En vägledning

Lyssna

Vägledningen beskriver hur en uppföljning bör se ut för hemvändande hjälparbetare från länder med en pågående smittspridning av ebola. Syftet är att ge en nationell rekommendation för enhetlig hantering av denna grupp. Vägledningen riktar sig till den hemvändande personalens arbetsgivare som till exempel MSB, Röda korset, Svenska Läkare utan gränser samt till hälso- och sjukvården.

Version: 2

Relaterad läsning

Sjukdomsinformation om ebola

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 12
Artikelnummer: 23007