Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskyddsläkarföreningen har gemensamt tagit fram denna vägledning för hur hemvändande hjälparbetare från land där smittspridning av ebola pågår bör följas upp.

Syftet är att ge en nationell rekommendation för enhetlig hantering av denna grupp. Vägledningen riktar sig till den hemvändande personalens arbetsgivare, till exempel MSB, Röda korset, Svenska Läkare utan gränser samt till hälso- och sjukvården. Vägledningen omfattar endast smittskyddsperspektivet och bör integreras i arbetsgivares eventuella egna hemvändarprogram.

Revidering 2:1