Folkhälsomyndigheten har analyserat utvecklingen av smittspridningen av covid-19 sommar och höst under tre olika scenarier om kontaktintensitet och resande.

Extra material – Känslighetsanalys (PDF, 5,5 MB)

Extra material – Prognos sommar och höst för alla regioner (PDF, 1,8 MB)