Ehec-diagnostik: från påvisning till isolering

Lyssna

Denna rapport sammanfattar utfallet av en enkätundersökning som utfördes i april 2018 gällande hur ehec-diagnostik bedrivs vid landets kliniska mikrobiologiska laboratorier, från påvisning till isolering.

Syftet med rapporten är att utgöra underlag till Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheter i tolkningen av antalet anmälda fall av ehec samt att belysa och diskutera svårigheter med ehec-diagnostik. Den kan också utgöra underlag till kliniska mikrobiologiska laboratorier när förändring eller uppstart av ehec-diagnostik ska ske.

Relaterad läsning

Enterohemorragisk E. coli infektion (ehec) – sjukdomsstatistik

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: