Denna rapport sammanfattar utfallet av en enkätundersökning som utfördes i april 2018 gällande hur ehec-diagnostik bedrivs vid landets kliniska mikrobiologiska laboratorier, från påvisning till isolering. Syftet med rapporten är att utgöra underlag till Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheter i tolkningen av antalet anmälda fall av ehec samt att belysa och diskutera svårigheter med ehec-diagnostik. Den kan också utgöra underlag till kliniska mikrobiologiska laboratorier när förändring eller uppstart av ehec-diagnostik ska ske.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 8 januari 2019
  • Uppdaterad: -