Gäller från 24 februari 2022

Version 11. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Falldefinitionen för covid-19 har justerats för att överensstämma med uppdaterad version av Vägledning för användning av antigentester vid covid-19. I version 11 av falldefinitionen för covid-19 har informationen om vilka självtester som ska anmälas, uppdaterats.

Relaterad läsning