Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av rotavirusinfektion

Lyssna

Gäller från den 30 augusti 2022

Version 3. Följande väsentliga förändringar har gjorts:
Ordvalet i falldefinitionen har justerats: kräk har ersatts med maginnehåll.

Gäller från 1 juli 2022

Version 2. Följande väsentliga förändringar har gjorts:
Falldefinitionen har utvidgats, så att även fall som bekräftats genom påvisande av nukleinsyra i kräk ska anmälas.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 22210